Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

[SGD]Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học 2011-2012


Căn cứ công văn số 5307/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2011 – 2012, Sở GDĐT hướng dẫn các phòng GDĐT và các trường THPT như sau:

I. Mục đích

1. Giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường; tạo nên môi trường học tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè.

2. Thông qua các hoạt động tập thể để nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về CSVC, điều lệ, qui chế, nội quy, qui tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường, để học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình; rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới, môi trường học tập mới.

II. Yêu cầu

1. Việc tổ chức các hoạt động trong “Tuần sinh hoạt tập thể” phải phù hợp với điều kiện nhà trường và đặc điểm tâm sinh lý học sinh; thực sự có tác dụng, hiệu quả đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp học; tạo được niềm tin cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường.

2. Các hoạt động trong “Tun sinh hoạt tập thể” cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động chung đầu năm học của nhà trường, đặc biệt là phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

III. Nội dung sinh hoạt

Các trường tuỳ theo điều kiện và đối tượng học sinh để tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đảm bảo mục đích và yêu cầu, trong đó tập trung vào một số nội dung sau đây:

1. Đón học sinh đầu cấp học; tổ chức các hoạt động làm quen với thầy cô giáo, với bạn bè, giao lưu kết nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên; tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường được bạn bè, thầy cô giáo giúp đỡ thân thiện và hoà nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới.

2. Tổ chức các hoạt động để học sinh tìm hiểu về nhà trường (truyền thống nhà trường; tổ chức và bộ máy, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, phòng bộ môn, thiết bị học tập; hướng dẫn học sinh sử dụng các công trình phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường như: Thư viện, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục thể thao, nhà ăn, khu nội trú (nếu có), công trình nước và vệ sinh, bảo vệ môi trường, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường; …). Giúp học sinh nắm được điều lệ nhà trường; qui chế thi, kiểm tra, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện; nội qui, quy định của nhà trường.

3. Giới thiệu để giúp học sinh làm quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường mới, lớp mới, môn học mới một cách tích cực, chủ động; giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học.   

4. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về xây dựng cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện trong nhà trường (xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả; rèn luyện kỹ năng sống; các hoạt động vui chơi lành mạnh...).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Triển khai tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” ở tất cả các trường THCS, THPT và các cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn. Tùy theo kế hoạch của mỗi trường, việc tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” được tổ chức ngay sau khi học sinh tựu trường.

2. Hiệu trưởng các trường THCS, THPT và các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đặc điểm của địa phương và đối tượng học sinh; quán triệt, phân công cụ thể cho các Phó Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong, Ban đại diện cha mẹ học sinh; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể địa phương để tổ chức các hoạt động có hiệu quả.
Các trường THCS, THPT có thể biên soạn các nội dung cần phổ biến, tìm hiểu, hoạt động thành tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền, phổ biến đến học sinh và cha mẹ học sinh; đồng thời làm tài liệu để giáo viên hướng dẫn học sinh trong học tập và sinh hoạt. 

Tải về:
+1281/SGDĐT-GDTrH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến