Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2011

[BGD]Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

Ngày 08/8/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các thông tư:

+30/2011/TT/BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT,
+31/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở,
+32/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học,
+33/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên.
+36/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non
 
Các đơn vị tải về tham khảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến